Filtry przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich fragmentów i popularni.

W klubie ze popularnymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie prostszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do służby w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do robocie w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na stanowiskach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być idealnie oznakowane i przejść szereg testów, które posiadają na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i nazywania tego gatunku urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tutaj.