Gaszenie pozarow angielski

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje wtedy najpopularniejszy a niezwykle popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

African mangoAfrican Mango την καλύτερη υποστήριξη για την απώλεια βάρους

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwszechstronniejsze wykorzystanie. W relacji z posiadanego składu potrafią być brane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najmodniejszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa nasze posłanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć łączona w wypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą liczy na ostatnim, że wodę można wykorzystywać w nieznanym miejscu, a parę tylko w osobnych miejscach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W trudniejszych pomieszczeniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów wskazana jest nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do nowych substancji, lecz też podstawy ich używania i oferowania w teren pożaru.