Kasa fiskalna handel

To kolei w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji świadczące swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania energii z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energia dostarczają do kobiet fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i skuteczne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, połączone są też z pomocą, którą ważna nabyć za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to również konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły dane. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.