Mikroskop elektronowy a optyczny

Obecnie metalurgia jest częścią, która bierze nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale jednocześnie skupia się badaniem grup w klasie makro. W obecnym projektu zazwyczaj przesuwa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest częścią, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak dopiero stosunkowo od niedawna innego typu mikroskopy zaczęto przechodzić w metalurgii. W bieżących etapach są one potrzebne podczas pracy z środkami inżynierskimi. Obecnie we wspomnianej dziedzinie najbardziej znaczące są mikroskopy metalograficzne, które gra się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych lub i ich przełomów. Jest owo metoda obrazowania, którą przeprowadza się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które pozwolą na analizę struktury na stanie atomowym oraz mikroskopy świetlne, określające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są niezwykle ważne, gdyż dzięki temuż potrafimy stwierdzić innego typie mikropęknięcia w dokumencie czyli ich zaczęcie. Możliwe jest jednocześnie obliczenie udziału fazowego, a dodatkowo dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temuż potrafimy i oszacować ilość i rodzaj wtrąceń, a także wiele nowych ważnych czynników, z faktu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału idą na określoną obserwację struktury materiału, dzięki czemu w przyszłości możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi niesłychanie istotne, bo dzięki temu możemy szybko wykryć wady materiału. Jednak o pamiętać, iż obsługa tego standardu sprzętu jest niebezpieczna. Spośród tegoż sensu badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.