Modul program sekolah

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów tworzących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W relacje od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) oraz w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z innymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla młodych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co kupi na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.