Poliglota po niemiecku

Teraz mamy do zapoznania kilka słów o jednym procesie tłumaczenia, co nie przylega do najlepszych, bo bardzo jest rozważać o czymś, co przez dłuższy odcinek etapu jest instynktowne a nie do tyłu świadome. Kiedy tłumacz stoi przed wyborem użycia jednego słowa, nie ma okazji zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu dobrać dobre słowo, nie może zweryfikować tegoż w pozycji słusznych tłumaczeń, bowiem ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego daleko wygodne. Powiedzieć sobie konkretne dania w myślach a samemu wybrać, które lepiej brzmi. Taka propozycja jest a jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje ale na zasadzie informacji i doświadczenia, które jest zwoływane przez kilkanaście lat. Powstaje on także dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak oczywiste sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub pisanie wypracowań. Praca ze słowem pisanym organizowana przez wszystkie mieszkanie jest ogromnie poważna w prowadzeniu podatności na słowa i umiejętności w ich odpowiednim doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, i toż zależy od własnych preferencji. Taki książkowy proces łączy się z trzech etapów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi dużo dobra zrozumieć tekst, który kupuje do przetłumaczenia. W ostatnim procesie podkreślamy trudne słowa, aby odnaleźć spożywa w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wyciągnięty język. Ten czas dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w kolejnych fazach tego czasu jest robiony. Pierwsze poprawki które są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosce o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i najpoprawniej gdy tylko stanowi to możliwe.Trzeci i nowy okres to sprawdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.A każdy powinien dostosować ten proces do indywidualnych pragnień, tak, aby osiągnąć najciekawszy wynik.