Przeciwpozarowy english

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedziny aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do grona realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo prawdopodobnie żyć wprowadzana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Przyznaje się kilka innych rodzajów urządzeń, jakie potrafią stanowić praktyczne w kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania. Są to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w drodze odciążenia wybuchu. Uważa on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie potrafi stanowić z powodzeniem zastosowane i w takich insolacjach, w których żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w kierunku przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno być wykorzystany w sferze sanitarnej a w toku sterylizacji. Danie może stanowić czyszczone metodą SIP/CIP