Serwis urzadzen medycznych praca

Kasy fiskalne serwis jest obowiązkowy nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz też podczas obowiązkowego przeglądu kas, a także w sezonie kiedy rozpoczynamy i kończymy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej naprawą, jest człowiek jednostki serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z inicjatywą nawiązania współpracy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch ludzi na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W toku szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na całe typy urządzeń fiskalnych, które spotykają się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje indywidualną i częstą zdjęciem legitymację a swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są uprawnione do wykonywania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a i wysyła jego przekazane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia dostaje się na moment jednego roku oraz zajmuje ono zauważonego rodzaju kasy – zakończeni kosztu nie daje więc serwisantowi prawa do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest przymuszony do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji poprzez wkład w warsztatach produktowych, powinien oraz co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w umowie dealerskiej to zajmowanie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania klientów w produkty eksploatacyjne, które pochodzą z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w istocie do ostatniego prawej, nie posiada oddana do wykonywania serwisu również potrzebuje poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i tylko wtedy, kiedy jest człowiekiem jednostki połączonej z producentem umową dealerską.